Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Rozruszajmy Polskę transakcjami!

ikona rejestracji w promocji

W tych czasach wszyscy trzymamy się razem. BNP Paribas myśli o przedsiębiorcach i chce ich wspierać. Ty również możesz.

ikona rejestracji w promocji

Zakładając Konto Osobiste i płacąc Kartą w jednym z punktów handlowo usługowych wskazanych w regulaminie promocji. Dobry uczynek popłaci – możesz dostać 50 zł przelewem. Kogo chcesz wspomóc?

ikona rejestracji w promocji

Może ulubioną kosmetyczkę albo sklepikarza pod domem? Decyzja należy do Ciebie! Lista branż, w których działają polscy przedsiębiorcy dostępna jest tu

Poznaj warunki i nagrody

żeby otrzymać nawet 50 zł, należy przejść kilka etapów:

1.

Zarejestruj się w promocji1 oraz zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w Oddziale do 30.09.2020 r.Rejestracja może nastąpić przed lub po zawarciu umowy. Pamiętaj o aktywowaniu Karty oraz Aplikacji GOmobile!

2.

Wykonaj do 31 październiku 2020 r. min. 3 Transakcje bezgotówkowe w wybranych punktach handlowo - usługowych. Szczegółowa lista punktów akceptowanych w Promocji, znajduje się tu

Jeśli spełnisz wszystkie warunki promocji opisane szczegółowo w Regulaminie promocji "Rozruszajmy Polskę transakcjami 2", otrzymasz w nagrodę 50 zł, które przelejemy prosto na Twoje Konto osobiste. Laureaci promocji w wiadomości przesłanej do 20 listopada 2020 r. z adresu rozruszaj@bnpparibasplus.pl otrzymają instrukcję uzupełnienia numeru Konta, na który prześlemy nagrodę.

1Rejestracji w promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2” można dokonać od dnia 24.08.2020 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed zawarciem Umowy ramowej nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień wnioskowania o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie

i wybierz Kartę dopasowaną do Twoich potrzeb

Możesz również wybrać inne konto osobiste i inną kartę debetową oferowane przez Bank, i otworzyć je udając się do jednego z oddziałów BNP Paribas. Szczegóły oferty na stronie www.bnpparibas.pl

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie rozruszaj.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku w Oddziale i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji„Rozruszajmy Polskę transakcjami 2”.

Napisz do Organizatora Promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2”: rozruszaj@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: rozruszaj@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie rozruszaj.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 30.09.2020 r.

Otrzymanie Nagrody pieniężnej w promocji w wysokości 50 zł, w ramach Promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie rozruszaj.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 24.08.2020 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30.09.2020 r. oraz

(ii) od dnia 24 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku zawarcie w Oddziale Banku Umowy ramowej w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą debetową i dostępem do Bankowości elektronicznej i aktywacja Karty debetowej oraz Aplikacji mobilnej GOmobile;

(iii) do 31 październiku 2020 r. dokonanie min. 3 Transakcji bezgotówkowych Kartą debetową wskazanych w Regulaminie na łączną kwotę min. 300 zł w punktach handlowo – usługowych, oznaczonych Kodami MCC wyszczególnionymi w załączniku nr 3 do Regulaminu;

(IV) utrzymaniem Konta Osobistego wraz z Kartą debetową oraz dostępem do Bankowości elektronicznej do dnia przekazania nagrody w Promocji.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed zawarciem Umowy ramowej w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień wnioskowania o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!